Kurum Kültürü

Home » Hakkımızda » Kurum Kültürü

Hayatta insan unsurunun en önemli faktör olduğuna inanıyoruz. Bilinçli çalışma, dürüstlük, sabır, tutarlılık, üstün kalite, gelişme ve geliştirme, koşulsuz sevgi, yardım etme ve yüreklendirme; Agrotad’ta oluşturduğumuz kültürün dayandığı temel ilkelerdir. İnsan Kaynakları Politikalarımız, oluşturduğumuz kültürün yanısıra vazgeçilmez değerlerimize birlikte sahip çıkmanın üzerine kurulmuştur. Bu değerlerin özünde; müşteri ve kalite odaklı olmak, katılımcılık, liderlik, insana saygı ve sosyal sorumluluk bilinci vardır. Belli bir hedefe ulaşmak isteyen ekiplerin ortak değerlerinin bulunması ve ekipteki tüm bireylerin, davranışları ve kararları ile bu değerlere sahip çıkmaları, başarının ön koşuludur. Bizim de stratejimiz; bizi biz yapan ve Agrotad’a bu büyümeyi sağlayan değerlerimize sahip çıkmak, diğer bir yandan da değişen ülke ve dünya koşullarının gerektirdiği yeni hedef, davranış ve sistemleri kurum kültürümüzün içine dahil etmektir.

Katılımcı, performans ve gelişim odaklı kurum kültürümüzün en önemli araçlarından biri kuruluşumuzdan bu yana hassasiyetle takip ettiğimiz DGS Sistemidir. Bu uygulama Agrotad Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin genel organizasyonu içinde kişisel sorumluluğu arttıran ve her düzeyden düşünceyi özendiren paylaşımcı misyonumuzun bir yansımasıdır. Değiştir Geliştir Sürdür Sistemi’ne tüm çalışanlar unvan/fonksiyon ayrımı gözetmeksizin birey olarak öneride bulunmaktadırlar.

Agrotad A.Ş. ortak, çalışan ve paydaşları

  • Her koşulda müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlamaya çalışırlar.
  • Güvenilir ve dürüsttürler.
  • Topluma ve çevreye duyarlı ve saygılıdırlar.
  • Kalite bilincine sahiptirler.
  • Sorumluluklarının bilincindedirler.
  • Sonuç odaklıdırlar.
  • Yaratıcı ve katılımcıdırlar.
  • Öneri getirirler, çözüm üretirler.
  • Etkin İletişim becerilerine sahiptirler.
  • Tüm bu özellikleri hayatlarının her alanında taşırlar.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

En değerli kaynağımız insan gücünü en etkin şekilde değerlendirerek, çalışanlarımızı mutlu kılacak, verimliliği arttıracak süreçleri tanımlamak ve stratejik iş ortağı olarak tüm diğer fonksiyonlara sürekli destek vererek şirket hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmaktır.