İnsan Kaynakları

Home » İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Günümüzün rekabet ortamında farkı yaratanın insan olduğu bilincinden hareketle, ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren şirketimizde;

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst düzeyde koruyarak çalışanların motivasyon düzeyini yükseltmek,

Şirkete olan bağlılığı ve çalışanlar arası işbirliğini sürekli geliştirmek,

Şirketimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak kariyer / insan kaynakları sistemlerini geliştirmek ve sunmak,

İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağıdır.