Kalitemiz

Home » Hakkımızda » Kalitemiz

Agrotad Kalite Politikası

Kalite, firmamız açısından tartışmasız en önemli unsurdur. En kaliteli ürünleri ortaya çıkarabilmek adına; tüm hammadde tedariklerimizi, şişe ve ambalajlarımızı titizlikle seçmekteyiz. Ürünlerimiz paketlenip müşterilerimize teslim edilene dek; üretim sürecinin her aşamasında sürdürülebilir kaliteyi sağlamak adına, iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürmekteyiz. Bu amaçla; gerek beyaz yaka gerekse mavi yaka çalışanlarımızın tamamı iş güvenliği ve işçi sağlığı, ürün geliştirme, üretim verimliliği, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası destek konularında rutin olarak eğitimlere tabi tutulmaktadır. Buna bağlı olarak ulusal ve uluslararası kalite belgeleri konusunda çalışmalarımız da tüm hızıyla sürmektedir.

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz, köklü sınai geçmişimizden aldığımız tecrübe ile ulusal gıda sektöründe lider, uluslararası faaliyetlerde söz sahibi olmaktır. Başladığımız ticari yolculuğumuzda tüm çalışanlar olarak esas aldığımız ilkeler, kalite politikalarımıza temel oluşturmaktadır.

Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlayacak uygun fiyatlı ürünler üretirken en etkili hizmeti verebilmek için;

  • Müşterinin sürekli değişen, gelişen beklenti ve taleplerini karşılamak, en yüksek kalite normlarına uygun (beklenilen kalite, yasal şartlar ve gıda güvenliği şartlarını taşıyan bütünlük/özgünlükte) ürün ve hizmet üretmek için tüm faaliyet alanlarımızda iyileştirme, geliştirme ve büyümeyi sürekli kılmaktır.
  • Çalışanlarımızın kişisel becerilerini artıracak uygun çalışma ortamları oluşturarak kalite yönetim sistemimize katılım ve desteklerini sağlamaktır.
  • Ürün ve üretim kalitemiz ile uyumlu eğitim ve denetimlerle tedarikçilerimize kalite bilincini yerleştirmektir.
  • Doğal ve şirkete ait kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve çevreyi korumaktır.
  • Kurumsal kimlik anlayışımızı tüm çalışanlarımıza benimsetmek, meslek ahlakını en yüksek değerlerde tutarak devamlılığını sağlamaktır.
  • İnsan sağlığını koruyup, güvence altına almak için yüksek teknolojiyi kullanarak azami hijyen kuralları çerçevesinde üretim yapmaktır.